Logo CRM

E-Fatura, standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, kâğıt fatura ile aynı hukuki değeri taşıyan bir belge türüdür. E-Fatura ile belgeler elektronik ortamda düzenlenir, elektronik ortamda iletilir ve yine elektronik ortamda muhafaza edilir. 

E-Fatura Portal Çözümü, Logo E-Fatura uygulamasındaki temel fonksiyonların internet aracılığıyla kullanımını sağlar. Gelir Dairesi Başkanlığı’nın sunduğu E-Fatura Portali üzerinden elektronik faturalarınızı manuel olarak alabilir ve gönderebilirsiniz. 

E-Fatura ürünü ile, zaman ve maliyetlerinizden tasarruf sağlamakla birlikte gecikmeleri, anlaşmazlıkları ve kullanıcı hatalarını gidermenizi sağlamaktadır. E-Fatura ile sisteme manuel girilen irsaliyeler ile otomatik olarak eşleşerek mükerrer kayıt oluşması engellenir. 

Faturaların Elektronik Belgelere Dönüştürülmesi
Operasyonel Maliyet Avantajı
e-Logo Özel Entegratörlük Hizmeti
e-Fatura Portal Çözümü
e-Fatura Entegrasyon Çözümü
e-Fatura Danışma Hattı

details