Eğitim Hizmeti

Kullanıcıların ürün ve çözümlerimizi etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesi, programların işleyişine hâkim olabilmesi için sistem uzmanlarımız tarafından modüller halinde ilerleyerek verilen hizmettir. 

Program üzerinde değişen ve gelişen özellikler, yeni yapılan proje sonra ortaya çıkan ihtiyaçlar, yeni kullanıcıların programa hâkimiyetini sağlamak, mevzuat değişikliği, vb. gibi durumlardan dolayı kullanıcı eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır.